İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün ilerleyen teknoloji ile birlikte iş hayatında da ciddi oranda değişiklik görülmeye başlanmıştır. Çalışan sayısını her geçen gün arttıran kurumların işletmelerini büyütmesi sonucu insan kaynakları departmanında sorunlar oluşmaya başlamış olup bu sorunları önlemek ve önüne geçmek adına insan kaynakları danışmanlığına ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç duyulmasının bir diğer nedeni ise kurumlardaki riskleri önlemede insan kaynakları biriminin rolüdür. Bu rol ile hataların önüne geçilmekte, yasalara uygun hareket edilmekte ve çalışma düzeni oluşturulmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde geri dönülmesi zor sonuçlar oluşabilmektedir. Bu sonuçlardan bazıları para cezası olabiliyorken bazıları da firmanın itibarı söz konusu olmasından dolayı açılan davalar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan kaynakları süreçlerindeki yapılanmaların değerlendirilmesi ve planlanmasında yönetim açısından destek çıkmak amacıyla insan kaynakları danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Destekleri Nelerdir?

 • İnsan kaynakları stratejisini mevcut olan analiz ile belirlemek,
 • Yeni bir insan kaynakları birimi oluşturmak ve planlamasını gerçekleştirmek,
 • İnsan kaynakları prosedürünü, dokümantasyonunu, yönetmeliğini ve kalite standardını belirlemek,
 • Planlamanın yıllık olarak hazırlanmasını sağlamak,
 • Performans ile yönetim sistemini belirlemek,
 • Projeleri geliştirmek,
 • İşe alım durumlarındaki uygulanan politikayı ihtiyaç durumuna göre geliştirmek,
 • Kritik durumlardaki işe alım ve işten çıkarım durumlarının değerlendirilmesini sağlamak,
 • Şirket içi yetkinliklerin belirlenmesini sağlamak ve mevcut durum göz önünde tutularak geliştirilme ihtiyacını gidermek,
 • Şirket içi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarında bu ihtiyaçları karşılamak ve gerekli planlamayı sağlamak,
 • Şirket birleşmeleri durumu ile karşı karşıya kalındığında mevcut durumları değerlendirmek ve gerekli planlama çalışmalarını başlatmak,
 • Satın alma sürecini iyileştirmek,
 • İşletme küçülmesi gibi durumlarda işletmenin yeniden yapılanmasını sağlamak,
 • Globalleşme sürecine giren şirketlerde de yapılanmanın gerçekleşmesini sağlamak,
 • Yeni kurum kültürünün benimsemek,
 • Kültürü şirket içi çalışanlara benimsetmek gibi danışmanlık destek hizmetleri sunulmaktadır.

Kurum, kuruluş ve işletmelerin insan kaynakları departmanında var olan durumu geliştirme, olumsuz yönleri iyileştirme ve kurulumdaki ihtiyaçlara uygun gereken danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmektedir. Bünyesinde insan kaynakları birimini barındıran her kurum, kuruluş ve işletme sorunların önüne geçmek ve engellemek adına mutlaka danışmanlık hizmeti almalıdır.

Danışmanlık Hizmetinin Önemi ve Amacı Nedir?

İşletmeyi yönetecek ve yeni değerlerin oluşmasına katkı sağlayacak olan bireylerin çalışma sırasındaki planlamanın doğru orantıda gerçekleşmesini sağlamak için danışmanlık hizmetinin sağlanması son derece önem arz eden bir durumdur. Bu kadar önem arz eden bir durumun amacı ise işletmelere uygun çalışacak personeli bulmak ve gerekli konuma yerleştirmektir. Uygun personelin seçilmesi ve birime yerleştirilmesinde danışmanlık hizmeti ile birlikte hareket eden işletmeler hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmektedir. Ayrıca danışmanlık hizmeti, uygun personeli bulmasının yanı sıra genel değerlendirme, referans durum araştırmaları, sözleşmeler, analizler ve testler ile mülakat konusunda da işletmelerin yanında olmaktadır. Üstelik tüm bu durumlar gerçekleştirilirken işe alınan kişilerin beklenti ve hedefleri de göz önünde tutulmaktadır.

İnsan kaynakları danışmanlığında fayda sağlayan unsurlar ise işletmeye uygun adayların belirlenmesi, zamandan tasarruf etmek, doğru adayın doğru birime yerleştirilmesini sağlamak, tecrübeler ve deneyimler doğrultusunda hareket planını belirlemek gibi durumlar yer almaktadır. Ayrıca işletmeye uygun adayın seçilmesi gibi kriterlerde, danışmanlık verecek kişilerin ilk olarak işletmenin pozisyonlarını, kurum kültürünü ve organizasyon şemasını göz önünde tutarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu bilgiler göz önünde tutularak hangi pozisyona kimin nasıl ve ne şekilde yerleştirileceği, işletmeye uygun politikaların belirlenmesi gibi hususlar işletmenin yararına olacaktır. Bu hususlar ihmal edilmediği takdirde işletmenin dava ya da para cezası gibi durumlarla karşı karşıya kalması da imkansızdır.

#insankaynaklarıdanışmanlığı #insankaynaklarıbirimi #hareketplanınıbelirlemek #işletmeyeuygunadayınseçilmesi #işletmeyeuygunpolitikalar #apakosgb #osgbfirmalari #izmirosgb