İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım Eğitimleri

İlk yardım eğitimi işyerlerinde çalışan en az ilkokul mezunu personellere verilen bir eğitim olup, eğitimin konusu, meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya insan yaşamını tehlikeye düşürecek durumlarda yerine getirilmesi gerekenleri kapsamaktadır. İlk yardım eğitimi alan personeller, tıbbi araç gereç olmayan durumlarda mevcutları kullanarak hayati tehlikeyi önleyebilmek veya yaralanmalarda tehlike sınırını minimumda tutabilmek üzere eğitilmektedir. Sağlık personelinin vaka mahalline geliş süresi içerisinde yapılması gerekenler ve olaylar karşısında nasıl davranılması gerektiğinin öğretildiği eğitimler sayesinde, her tür kaza ve hayati öneme sahip yaralanmalara müdahale becerisi kazanılmaktadır.

İlk yardım eğitimi Bakanlık tarafından onaylanmış eğitim müfredatı çerçevesinde yapılmakta ve eğitimi sağlık konusunda uzman ilkyardım eğitimcileri tarafından verilmektedir. Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmeli ve eğitimler sonucunda başarılı olan personele ilk yardım sertifikası verilmelidir. Verilen sertifikalar 3 yıl geçerli olup her 3 yılda bir yenilenen eğitim seanslarıyla yenilenmelidir. İlk yardım bilincinin toplumun tüm fertlerini kapsayacak bir şekilde verilebilmesi toplumsal güvenliği garanti edecek kadar büyük bir öneme haizdir.

İlk yardım eğitimi beklenmeyen zamanlarda gelişen ve acil bir şekilde müdahale etme zorunluluğu olan hallerde daha da büyük önem kazanmaktadır. Meydana gelen bir kazada saniyelerin bile önemli olduğu düşünüldüğünde, ilk yardım eğitimi almış kişilerin müdahalesi hayat kurtaracak değerde olabilmektedir. İlk yardım bilgisi alan bireylerin etkisi ne kadar olumlu ise, bilinçsiz kişilerin yaptığı müdahaleler de o denli zararlı ve hastanın durumunu daha da kötüye götürecek gelişmeler sebep olabilmektedir. Bu sebeple ilkyardım eğitimlerinin toplum genelinde yaygınlaştırılması oldukça önemi ve gereklidir.

İlk yardım eğitimi verilen bireylere karşılaşılan sorunlarda kullanılacak ilkyardım teknikleri uygulamalı bir şekilde gösterilmekte ve teorik bilgilerle verilen eğitim desteklenmektedir.

  • Bayılma,
  • Elektrik Çarpmasına Maruz Kalınan Haller,
  • Kanamalar,
  • Kalp Krizleri,
  • Travma ve Sara Nöbetleri,
  • Açık Yaralara Müdahale Yöntemleri vb.

Daha birçok müdahale yöntemine ait ilk yardım teknikleri eğitim müfredatında yer almaktadır. Bu nedenle ilk yardım eğitimini yetkili kurumlar aracılığı ile almanız oldukça önemli olacaktır.

#ilkYardımEğitimi #ilkYardımEğitimcileri #osgb #İzmirOsgbFirmaları #osgbHizmetleri #apak #apakOsgb