İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İnsan hayatının söz konusu olduğu her çalışma sistemi, eğitimli bir yapının varlığını zorunlu kılar. Bu bağlamda ilk yardım eğitimi ile çalışma ortamında gelişebilecek her türlü riskin hesaplanması işletmeler bakımından hayati bir öneme sahiptir.

Gerek ülkemizde yürürlükte bulunan Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gerekse uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilen kurallar sektörel bazda çalışan güvenliğinin sağlanmasını yasal bir zorunluluk kapsamında değerlendirmektedir. Dolayısıyla işletmelerin ilkyardım eğitimi konusunda hem kendilerini hem de çalışanlarını bilinçlendirmeleri her şeyden önce insani ve etik bir davranış olacaktır.

İlk yardım eğitimi risk analizi yapılmış ve bu bağlamda kategori olarak ayrılmış işletmelerin bu değerlendirme sonuçlarına göre 2015 yılında yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik uyarınca çalışma koşullarında bulunan riskler tehlike oranına göre sınıflanarak söz konusu işyerinde “ilk yardımcı” sayısı belirlenmiştir. Resmi gazete yayınlanan bu sınıflamaya göre ;

  • Az tehlikeli işletmelerde-20 kişiye 1 ilk yardımcı
  • Tehlikeli işletmelerde-15 kişiye 1 ilk yardımcı
  • Çok tehlikeli işletmelerde-10 kişiye 1 ilk yardımcı

Düşecek şekilde ilk yardım eğitimi alacak personel sayısı dizayn edilmiştir. Bu durumu örneklemek gerekirse; 100 kişinin çalıştığı “çok tehlikeli işletme” sınıflandırmasına göre en az 10 kişinin ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı tayin edilmesi gerekecektir.

Bu doğrultuda firmamız tarafından geliştirilen ilk yardım eğitimi hizmetleri son derece kapsamlı olarak sunulmakta ve dakikalarla sınırlı insan yaşamının koruması açısından hayati önemi bulunan bir fonksiyonun işletmeler tarafından kazanılmasını sağlamaktadır.

Doğru Bir Müdahale Ancak ilk Yardım Eğitimi İle Başarılı Olur

Bu noktada çok önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Eğitimsiz bir kişi tarafından yapılmaya çalışılacak müdahale maalesef istenilen sonucun tam tersinin doğmasına yol açabilir. Bunun anlamı hayatı kurtarılmaya çalışılan bir insanın ölümüne neden olunabileceğidir. Bu da gerek işletmeyi gerekse ilk yardımı yapan kişinin hukuki açıdan sorumluluk alması anlamını taşıyor.

Böyle üzücü bir olay ile yüz yüze gelmemek için eğitim noksanlığından kaynaklanan eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi işletmeler açısından iş sağlığı ve güvenliği kapsamında profesyonel bir ilk yardım eğitimi ile mümkün olabilmektedir.

 

"ilkyardımın amacı, hastayı tedavi etmek değil, ilgili profesyoneller olay yerine gelene kadar yaşatmak, durumun daha kötüleşmesini engellemeye çalışmaktır." 

 

Lütfen konunun detayları ile ilgili olarak en iyi osgb firmaları arasında yer alan firmamız Apak Osgb’yi aramaktan çekinmeyiniz. Sizleri osgb hizmetleri içesinde yer alan bu konu ile ilgili olarak aydınlatmaktan büyük memnuniyet duyarız.