Genel Risk Analizi Yaptırmazsam Ne Olur?

Genel Risk Analizi Yaptırmazsam Ne Olur?

Uluslararası normlara göre bir iş yerinde çalışma ortamının her yönüyle güvenliğini sağlamak 1. derecede işletme sahibinin sorumluluğundadır. Bu noktada işletmenin Genel risk analizini yaptırmamak gibi önemli bir hataya asla düşmemesi gerekiyor. Çünkü işletme sahipleri tarafından böyle önemli bir zorunluluğun yerine getirilmemesi ileride yaşanabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalığı tehdidine karşı kayıtsız kalması anlamını taşır.  Öncelikle yasal zorunluluk olan genel risk analizi, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği” kanuna istinaden işletmelerden talep ediliyor.
 

Risk Analizi Gerekliliğinin İhlali Kanuna Aykırılık Teşkil Ediyor

Bu durumda mevcut kanunlar ve bu kanunlara bağlı yönetmeliklere aykırı hareket etmek gibi bir davranış elbette belirli yasal yaptırımlara (cezalara) iş yerinin maruz kalacağını gösteriyor. Bu çerçevede risk unsurları barındıran bir işletmede yapılacak denetimlerde genel risk analizi bulunmamasının önemli ölçüde para cezasını gerektirdiğini hemen hatırlatalım. Ancak daha vahim olanı genel risk analizi değerlendirmesi yapılmamış bir iş yerinde ortaya çıkabilecek bir iş kazası ve buna bağlı olarak gerçekleşecek bir ölüm ya da sakat kalma halidir ki, bu durumda işletmenin hukuksal olarak işletmenin kendini aklaması mümkün değildir. Ayrıca firmanın maddi ve manevi pek çok tazminata mahkûm edilmesi bir tarafa vicdani bakımdan bir yaşamın sona ermesine neden olmak bile herhalde istenilen bir durum olmasa gerek.

 

Genel Risk Analizi OSGB Firmaları Tarafından Yapılabiliyor

Bu yasal zorunluluk nedeniyle İşletmelerin kara kara düşünmesi için hiçbir neden yok aslında. Çünkü yine kanun çerçevesinde ilgili bakanlık tarafından taşıması gereken kriterler göz önüne alınarak yetkilendirilmiş OSGB firmaları bu işleri işletme adına resmi olarak takip etmekte ve gereğini yerine getirmektedir. Bu kapsamda Öncelikle bir OSGB firmasına başvurmanız gerekiyor. Sonrasında yönetmelik gereği;

  • İşveren(veya vekili)
  • İşyeri hekimi
  • İş güvenliği uzmanı (OSGB firması tarafından karşılanabiliyor)
  • İşyeri çalışanları arasından seçilen işçi temsilcisi

Tarafından bir ekip kurularak çalışma start alır. Kurulan bu ekip işyeri koşullarını değerlendirerek çalışanlar açısından hangi riskleri barındırdığını net bir şekilde belirler. Ayrıca işveren bu analiz sırasında herhangi bir kişiyi görevlendirerek yapılacak çalışmaya yasal olarak destek olmak zorundadır. Bunun anlamı ekip tarafından ibraz edilmesi talep edilen belgelerin ve gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde işveren tarafından sağlanmasının keyfiyete bağlı olmadığıdır. Aynı zamanda bu çalışma neticesinde elde edilen bulgular konusunda ilgili resmi makamlar bilgilendirerek işyerinin OSGB çerçevesinde tehlike düzeyinin anlaşılmasını sağlanır. 

 

#genelriskanaliziyaptırmazsamneolur #genelriskanalizi #riskanalizi #işsağlığıuzmanı #işyerihekimi #osgbfirması #osgbhizmetleri #apakosgb