Genel Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Genel Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Günümüzde çalışma koşulları, evrensel kurallar çerçevesinde, üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu çerçevede yasalara göre tehlikeli olduğu öngörülen işletmelerin genel risk analizi değerlendirmesi nasıl yapılır? Sorusunun birçok firma tarafından tam olarak anlaşılabilmesi için bu önemli konuya hemen bir açıklama getirelim. Ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler dahilinde çıkarılan ve 6331 sayılı kanun nezdinde 01/072017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ortak Sağlık Güvenlik birimi (OSGB) işyeri koşullarında çalışanların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü korumaya yönelik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta meslek hastalıkları ve iş kazaları olmak üzere istenmeyen durumlara engel olmak üzere önceden öngörü yapabilmesine olanak sağlayan genel risk analizi değerlendirmesi her şeyden önce işverenin çalışanına karşı sorumluluğunu ifade eder. 

Genel Risk Analizi Yaptırmamak İnsan Hak İhlali olarak Kabul Ediliyor

Modern dünya anlayışına göre iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan ölümler ya da kalıcı sağlık sorunları direkt olarak insan hakları ihlali olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla insan hayatının korunması için tedbir almayan işletmenin sorumluluğunu hiç kimseye yüklemek gibi bir lüksü olmadığı gibi yasal anlamda gelebilecek her türlü cezai sorumluluğu tek başına karşılamak durumunda kalacağı her zaman akılda tutulmalıdır. Elbette genel risk analizi işletmenin bile farkına varamayabileceği tehlikeleri tespit etmeye yarayan bir yöntem olduğundan olaya ticari bir gider olarak bakmak son derece yanlış bir tutum olacaktır doğrusu. Çünkü hiçbir maddi kazanç bir insanın hayatından daha değerli olamaz. 

Risk Analizi Değerlendirmesi Bir Ekip Çalışmasıdır

İş kazalarının yanı sıra mesleki bakımdan çalışanların hangi hastalıklara maruz kalabileceğini belirleyecek bir ekip kurulması çalışmanın ilk basamağını oluşturuyor. Bu risk analizi ekibi yasalara göre;

•    OSGB firmaları tarafından görevlendirilecek iş sağlığı uzmanı ve işyeri hekimi
•    İşveren ya da onun göstereceği bir temsilci
•    Çalışanlar arasından seçilen bir temsilci oluşur

İşyeri genelinde üretim ya da hizmet sırasında ortaya çıkacak risklerin tamamını tespit eden ekip çalışma sonunda elde edilen verileri risk analizi dokümanına dönüştürerek belgelendirilir. Bu noktada derlenen tüm bu çalışmaların resmi belge niteliği kazandığını ve başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlarla paylaşılmasının dışında üçüncü kişilere asla beyan edilmediğini hemen belirtelim. Sonuç itibariyle genel risk analizi değerlendirmesi bir ön çalışmadır ve işletmenin hangi koşullarda tedbirler sağlaması gerektiği hakkında kapsamlı bilgiler ihtiva eder. Bu çalışmayı bir bakıma işverenin oluşabilecek her türlü riske karşı bilinçli olarak tedbirler alabilmesini sağlayan ilk basamak olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Ekonomimizi ayakta tutan işletmeler ve onların güven içerisinde üretim yapan çalışanlarının toplumumuz açısından ne kadar önemli bir değeri ifade ettiğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir üretim ancak sağlıklı çalışanlar ile mümkün olur. Esen kalın.

#genelriskanalizideğerlendirmesi #riskanalizi #işsağlığıuzmanı #işyerihekimi #osgbfirmaları #osgbhizmetleri #apakosgb