Genel Risk Analizi Değerlendirme

Genel Risk Analizi Değerlendirme

Günümüzün modern koşulları artık hiçbir bir alanda hatayı kabullenmiyor. Dolayısıyla her sektörün kendi kriterleri çerçevesinde hareket etmesini sağlayan genel risk analizi değerlendirme algoritması bu kapsamda faaliyetlerini yürüten tüm firmaların özenli ve titiz bir çalışma ile tüm yasal gereksinimlerini karşılamasını sağlamaktadır.


Bu çerçevede işletmelerin 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu 10. Maddesine istinaden risk analizi ve değerlendirmesi yapması yasal bir zorunluluktur. Bu bağlamda kanunun sorumluluk yüklediği firmaların öngörülen her bir maddenin takipçisi ve uygulayıcısı olması gerekecektir. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan genel risk analizi değerlendirme başlı başına bir uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirdiğinden firmaların gerekli yasal prosedürü oluştururken son derece dikkatli ve temkinli bir çalışma prensibine sahip kuruluşlarla çalışması hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda firmaların yüklendiği sorumlulukları çerçevesinde bilmesi gerekenler; 

 •     Risk Değerlendirmesi
 •     İstatistikler  ve Raporlama
 •     Tehlike ve Risk
 •     Risk Değerlendirmesi Süreci
 •     Risk Değerlendirmesi Neden Gereklidir?
 •     Risk Değerlendirmesini Kimler Yapmalıdır?
 •     Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılmalıdır?
 •     İşletme Faaliyetleri İle İlgili Dokümantasyon
 •     Risklerin Belirlenmesi ve Tehlikelerin Tanımlanması
 •     Risklerin Derecelendirilerek “Risk Değerlendirme Matriksi” 
 •     Riskin Yok Etme Planının Oluşturulması

 

Gibi birçok farklı detayın her birinin gözden geçirilerek yasal statüde gerekliliklerinin genel risk analizi değerlendirme ile bir zemine oturtulması şarttır. Bu bağlamda kuruluşumuz sizlere tüm algoritmaların içerisinde bulunduğu ve hataya yer bırakmadan kapsamlı hizmetleri tamamını profesyonel çerçevede sunmaktadır. 

Genel Risk Analiz Değerlendirme Olmadan İşveren Asla Güvende Olamaz

Çalışma yaşamı işçi ve işveren arasındaki bir organizasyonun neticesinde gelişir ve bunun sonucu olarak ortaya çıkarılan ürün veya hizmet kamuoyuna arz edilir. Gerek uluslararası standartlar, gerekse ülkemizdeki yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde işveren konumundaki kurum ve kuruluşların söz konusu çalışma sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ve tehdit karşısında bir takım önlemleri almış kabul eder. Dolayısıyla Osgb firmaları tarafından sağlanacak hizmetler kapsamında, üretim veya arz sürecinde kullanılan hammaddenin içeriğinden, makineler veya diğer unsurların varlığı ile özellikle insan hayatını tehdit edecek faktörlerin önceden resmi belgelerle tespit edilmesi amaçlanmaktadır. yine bu çerçevede alınan önlemlerin resmi belgelerle ispat edilmiş olması işveren yönünden değerlendirildiğinde daha sonradan karşılaşılacak büyük ve altından kalkılması mümkün olmayan hukuki bir süreçle yüz yüze gelmesinin önüne geçmektedir. Bu nedenle genel risk analizi değerlendirme ile talep edilen kriterlerin tam ve hiçbir eksiklik olmadan sağlanabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel destek sağlayan kuruluşumuzdan yararlanmanız huzurlu bir ticari atmosferde çalışmalarınızı yürütmenize olanak sağlar. Lütfen teknik detaylarla ilgili olarak sormak istediklerinizi bizimle paylaşınız. Apak Osgb olarak sizleri cevaplamaktan mutluluk duyarız.

 

#genelriskanalizdeğerlendirme #risk #osgb #apakosgb #osgbhizmetleri #izmirosgb