ARABULUCULUK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI

ARABULUCULUK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün değişen dünyada ihtiyaçlar ve taleplerde artış görülmeye başlanmıştır. Bu ihtiyaç ve talepler de sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara dava yoluna gidilmeden önce arabulucu tarafından çözüme ulaştırmak amacıyla danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 01.01.2018’den bugüne Türkiye’de işveren ile işçi arasındaki sorunlarda dava açılmadan önce arabuluculuk danışmanlığı almak artık bir zorunluluk durumu haline gelmiştir. Mahkeme bu danışmanlık hizmetini almayan bireylerin davalarını reddetme hakkına sahiptir. Bu sebeple anlaşmazlıklar sonucu mahkemeye başvurmadan önce mutlaka arabuluculuk danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Bu danışmanlık hizmetinin alınması halinde soruna çözüm üretilemediği takdirde bireyler dava açma hakkına sahiptir.

Arabulucu bireylerde bulunan özellikler ise taraflara karşı tarafsız olması, eşit yaklaşması ve bu eşitliği bozacak davranışlardan uzak durmasıdır. Anlaşmazlık sonucu başvurulan Arabuluculuk ve Hukuk Danışmanlığının tercih edilmesinin nedenleri arasında tarafların bir sonuca ulaşamıyor olması, maddi olarak daha uygun olması ve işlemlerin pratik olarak daha hızlı ve kısa sürede gerçekleşiyor olmasıdır. Bu danışmanlık sonucunda iki tarafında memnuniyetle işlerini bir sonuca bağladığı sistem olan arabuluculuk, kazan kazan olarak da nitelendirilebilmektedir. Ancak şunu da eklemek gerekir ki ceza davaları, boşanma davası sonucunda çocukların velayetinin belirlenmesi, vergi hukukuna ait uyuşmazlıklar, iş kazasının tespiti, aile içi şiddet davaları, nüfus kaydının değiştirilmesi ya da düzeltilmesi, iş hukukuna ait davalar ve iptal davaları gibi durumlarda arabuluculuk ve hukuk danışmanlığı hizmeti verilmemektedir. 

Arabuluculuk ve Hukuk Danışmanlığı Uygulanan Konular Nelerdir?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanununda da belirtildiği üzere bireyin kendi insiyatifine bağlı olan alanlarda kamu düzenini ilgilendiren konuların dışındaki alanlarda arabuluculuk ve hukuk danışmanlığı yetkili kılınmıştır. Dava açılmadan önce arabuluculuk kapsamında ilgilenilecek konular ise şu şekildedir;

•    Aile hukuku uyuşmazlıkları,
•    İş hukuku uyuşmazlığı,
•    İşveren uyuşmazlıkları,
•    Ev sahibi, kiracı, inşaat ve emlakçı ile yapılan sözleşmeler,
•    Sağlık hukuku uyuşmazlığı,
•    Boşanmada mali sonuçlara yönelik uyuşmazlık,
•    Haksız fesih durumu,
•    Ayrımcılık,
•    Borçlar hukuku uyuşmazlığı,
•    Hasta hekim uyuşmazlığı,
•    Sigorta şirketlerindeki uyuşmazlık,
•    Tazminat talepleri,
•    Marka uyuşmazlığı, patent uyuşmazlığı,
•    Marka tecavüzü durumu,
•    Sağlık çalışanı hastane uyuşmazlığı gibi konularda arabuluculuk ve hukuk danışmalığı hizmeti verilmektedir.

Arabuluculuk ve Hukuk Danışmalığının Önemi Nedir?

Tarafları bir araya getiren, birbirlerini anlamalarını sağlayan ve bu sürecin sonunda tarafların sorunlarına çözüm üreten, aynı zamanda bu konularda uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız üçüncü şahıslara arabulucu denir. Arabulucular Bakanlık tarafından düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş olan gerçek bireylerdir. Ticari uyuşmazlıklarda, sözleşme uyuşmazlıklarında ve işçi – işveren uyuşmazlıkları gibi konularda yeri ve önemi büyüktür. Arabuluculuk ve Hukuk Danışmanlığı hizmeti alındığı takdirde birçok sorun ortak bir noktada uzlaşma sağlanarak dava açılmadan çözüme kavuşturulmaktadır. Hukuki danışmanlık olarak da yasal haklar korunmakta ve bu doğrultuda hareket edilmektedir.

Danışmanlık sonrasında kaybeden taraf olmamaktadır. Bunun nedeni ise kazan-kazan anlayışı çerçevesinde hareket etmektir. Burada anlaşmazlığın belirlenmesinin ardından hızlı, tarafsız ve ekonomik çözüm önerileri taraflara aktarılır ve her iki tarafın da kazanacağı sonuçlar elde edilir. Bu olumlu sonuçlar sayesinde mahkemelerde günlerce, haftalarca bazen aylarca zaman geçirmeye gerek kalmadan, yargılama sürecine girmeden taraflar ile birlikte ortak bir noktada uzlaşma sağlanmakta ve iki tarafta kazançlı çıkarılmaktadır. Arabuluculuk ve Hukuk Danışmanlığın asıl ve önemli amacı uyuşmazlıklar büyümeden tespit edilmesi, gerekli araştırmanın sağlanması, analizlerin gerçekleştirilmesi ve bu sonuçlar doğrultusunda risk ve tehditleri belirleyerek bunları en aza indirerek yasal haklar doğrultusunda her iki tarafında kazancını göz önünde tutarak bir sonuca varmaktır.

#danışmanlıkhizmeti #arabuluculukvehukukdanışmanlığı #arabulucu #işverenileişçi #osgbfirmalari #izmirosgb #apakosgb