Acil Eylem Planı Nasıl Yapılır

Acil Eylem Planı Nasıl Yapılır

Tüm işletmeler her zaman belirli oranlarda birtakım riskler taşırlar. İşte bu riskleri ortadan kaldırmak ve tüm senaryoları değerlendirmek için geliştirilen acil eylem planı nasıl yapılır? Ve hazırlama aşamasında nelere dikkat edilmelidir? Gibi konuların değerlendirildiği yazımız oldukça hassas bu konuda bilgileri içermektedir. Dolayısıyla tehlikenin olmadığı bir iş yeri yoktur diyebiliriz. Elbette bu risklerin tamamı her zaman işyerinin bizzat kendisinden kaynaklanması da beklenmez. Örneğin kalabalık bir alışveriş merkezinde meydana gelen terör ya da sabotaj benzeri bir saldırı işyerinin çalışma koşullarının getirdiği bir tehlike değildir. Bu nedenle acil eylem planı hazırlanırken dışarıdan gelebilecek risklerde göz önünde bulundurulmak durumundadır.

Acil Eylem Planı Önlemler ve Sonrasını Bir Sistematiğe Dönüştürüyor

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayımlanan 28681 sayılı yönetmeliğe göre; işyerlerinde acil durum planı hazırlanması; koruma, önleme, tahliye, yangın veya sel gibi durumlarda personelin görev bakımından eğitimi ile ilk yardım gibi konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda da işyeri tarafından gerçekleştirilecek tüm çalışmaları bir paket halinde acil eylem planı içerisine dâhil eden yasalar bu sürecin işletmenin kendi iç dinamikleri içerisinde değerlendirilmesini de talep etmektedir. Aynı zamanda bütün sürecin güvenli bir şekilde yönetilmesi de planda yer alan başka bir önemli detay olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü risk faktörünün canlandırıldığı bir takım tatbikatlar ve uygulamalar yapılmak zorundadır. Bunun yanı sıra 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde genel bir sıralama yapmak gerekirse;

  • İş yeri işleyişinde kullanılan ham maddeler
  • Çalışma alanının bulunduğu çevre koşullarının dikkate alınması
  • Acil tıbbi müdahaleler
  • İşletmenin çalıştığı üçüncü kişilerin acil eylem planı konusunda bilgilendirilmesi (taşeron vs)
  • Çalışanların her birinin kullandığı makine, araç&gereç, bina veya tesislerde karşılaştıkları riskleri hızlı bir şekilde işletme yöneticilerine ve çalışan temsilcisine aktarması
  • Acil durumlarda görevli kişilerin seçimi
  • Dokümantasyon hazırlanması
  • Acil durum tatbikatları

Gibi çok sayıda önemli ayrıntı sayılabilir. Başta iş sağlığı ve güvenliği yasası olmak üzere; ortak sağlık güvenlik birimi kurulması, patlamadan korunma dokümanı, acil eylem planı ve risk analizi gibi daha birçok konuda sizlere profesyonel hizmetler sunan kuruluşumuzdan tüm bu konularda destek alabilirsiniz. Başarılı ve güvenli çalışmalar diliyoruz.

#acilEylemPlanıNasılYapılır #acilEylemPlanı #acilDurumTahliyePlanıNasılHazırlanır #acilEylemPlanıNedir