Acil Durum Planı Hazırlanması

Acil Durum Planı Hazırlanması

Çalışma koşulları aslında birçok  tehlikeyi içerisinde barındırıyor ve maalesef işyeri kazaları neticesinde her yıl birçok insan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bir işyerinde acil durum planı hazırlanması olası kazalar ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirlerin en başında geliyor. Yasal çerçevede zorunlu olan acil durum planı işletme sahibinin sorumluluğuna bırakılmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına istinaden işletmeler tarafından hazırlanarak başta çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı olmak üzere devletin diğer birimlerine gerekli bilgi akışının da sağlandığı acil durum planı her bakımdan son derece hayati bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Acil Durum Planı Hazırlanması Tek Sefere Mahsus Bir Uygulama Değildir 

Bu noktada hemen bir yanlış algılamayı düzeltmek ile başlayalım. Acil durum planı hazırlanması tek sefere mahsus bir uygulama değildir. Çünkü zaman içinde değişen koşullar söz konusu olduğundan bir bakıma acil durum planını güncel tutabilmek adına işyeri tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde yenilenmesi gerekiyor. 

Bu durumda;
•    Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 2 yılda bir
•    Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 4 yılda bir
•    Az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir

Yenilenerek güncellenmesi gerekecektir. Elbette öncelikle genel risk analizinin yapılarak ortaya çıkan veriler ışığında olası risklerin değerlendirilmesi her bakımdan acil durum planı hazırlanması için:

•    Yangın
•    Tehlikeli kimyasalların varlığı
•    İnfilak olasılığı
•    Tahliye gerektiren olaylar
•    İlk yardım gerektiren durumlar
•    Doğal afetler
•    Sabotaj 

Gibi etkenlerin tamamının değerlendirilebileceği bir yapıda hazırlanması ve plan gereği çalışanları bilinçlendirmeye yönelik Eğitimler, Tatbikatlar bu plan çerçevesinde işlenir. 

Acil Durum Planı İçerisinde Görevlendirilecek Çalışanlar Planda Belirleniyor 

 

Acil durum planı içerisinde en çarpıcı bölümlerden bir tanesi de, olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda olaylara müdahale edecek personelin acil durum planı çerçevesinde belirlenmesidir. Tabii ki yine iş yerinin kendine has özellikleri göz önüne alınarak belirli bir sayıda personelin görevlendirilmesi kanunen belirlenmiş esaslara göre değerlendirilir. Örneklerle durumun anlatılması gerekirse;

•    Çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde 30 personelde bir kişi
•    Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 40 personelde bir kişi
•    Az tehlikeli işyerlerinde 50 çalışana kadar bir kişinin arama kurtarma yangın ve tabii afetler konularında özel olarak eğitilmesi gerekiyor.
 
Kısaca izah etmek gerekirse belirlenen bu personel söz gelimi az tehlikeli bir işyerinde her elli çalışana bir eğitimli destek elemanı olarak eğitilerek bir tehlike anında kendisini ve arkadaşlarını kurtarabilmek için yetiştirilirler. Kısa bir hatırlatma yapalım. Eğer işletme az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa ve personel sayısı 10 kişinin altında ise acil durum planı hazırlanmasında bu işyerlerinde bir eğitimli destek elemanın olması yeterlidir.
 

#acildurumplanı #acildurumplanıhazırlanması #işsağlığıvegüvenliği #işyeritehlikesınıfı #osgbhizmetleri #apakosgb