Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İşçi çalıştıran her firma çalışanlarını iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı korunmak zorundadır. Bu kapsamda yasaların tarif ettiği şekilde bir acil durum planı oluşturmak ve bu standartların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi firmaların birinci derecede önceliğini oluşturur. Çünkü yasal olarak zorunlu olduğu halde işletme tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk direkt olarak maddi ve manevi tazminat olarak geri firmaya yansıyacaktır. Dolayısıyla yasalarımıza göre telafisi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir ölüm vakası veya ömür boyu sakat kalma gibi çalışanların maruz kalacağı olayların tamamından firma sorumlu tutulmaktadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası uyarınca;

 • Patlama
 • Doğal afetler
 • Yangın
 • Tehlikeli kimyasal madde yayılımı
 • Gıda zehirlenmesi
 • İlkyardım ve tahliye gerektirecek olay ve kazalar
 • Sabotaj

Gibi durumların yaşanma ihtimaline karşı bir takım tedbirlerin alınabilmesine olanak sağlıyor.  

Acil Durum Eylem Planı İçerisinde Acil Toplanma Yeri Belirleniyor

Geçmişte yaşanan trajik olaylardan çıkarılan dersler, acil durum eylem planının ne kadar önemli bir işlevselliği olduğunu açıkça gösteriyor. Afet ve acil durum yönetimi olarak adlandırılan bu plan aslında 4 aşamalı bir müdahale esasına dayanmaktır. Bu aşamaları sıralamak gerekirse;

 1. Hazırlık
 2. Zarar azaltma
 3. Müdahale
 4. İyileştirme

Şeklinde sayılabilir. Elbette her aşamada farklı gereksinimlerin ortaya çıktığı planda yer alan araç ve gereçlerin de kesinlikle unutulmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra planı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde:

 • Acil durum planı genel esasları
 • Acil durum organizasyonu ve görev dağılımı
 • Acil durum ekipleri ve yapacakları görevlerin belirlenmesi
 • Haberleşme ve iletişim ağı oluşturmak ve planlamak
 • Uygulanacak acil durum prosedürleri
 • İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer malzemelerin temin edilmesi
 • Acil durumlarda birbirleri ile iletişim kurması gerekecek kişilerin iletişim listesi
 • Acil durum kurum ve kuruluşları ile koordinasyon& işbirliği
 • Olası acil durum senaryoları üretilmesi ve buna yönelik tatbikatlar gerçekleştirilmesi

Gibi birçok detay bulunuyor. Tabii ki bu plan dâhilinde herhangi bir olumsuzluk durumunda acil toplanma yeri belirlenmesi ve diğer tüm ayrıntıların tek tek hesaplanması gerekecektir. Bu noktada unutulmaması gereken, acil durum planının son derece hayati bir çalışma olduğu ve plan sayesinde birçok kişinin yaşamının kurtarılabileceğidir.

#acildurumplanı #acildurumeylemplanı #acildurumplanıhazırlanması #aciltoplanmayeri #izmirosgbfirmaları #osgbhizmetleri #apak #apakosgb