Ocak-2024

Salgın Yönetimi ve Acil Durum Planı Hazırlama / Uygulama

Salgın Yönetimi ve Acil Durum Planı Hazırlama / Uygulama

Salgın hastalık durumunda acil durum planının hazırlanması ve uygulamaya konulması, bulaş riskini en aza indirme ve çalışanların sağlığını koruma bakımından ...

DEVAMI
İzmir OSGB

İzmir OSGB

İzmir OSGB olarak hizmet sunan APAK OSGB, 05.10.2011 tarih ve 125 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgeli, İzmir ve Türkiye'de hizmet ...

DEVAMI
İzmir Mobil Sağlık Hizmetleri

İzmir Mobil Sağlık Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işyeri tehlike sınıfına göre periyodik sağlık kontrolünün yaptırılması zorunluluğu belirtilmiştir.

DEVAMI
İzmir Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

İzmir Mevzuatın Gereği Olan Uzmanlık Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, başta çalışanı korumak olmak üzere üretim güvenliği ve işletme güvenliğini sağlamak için gerekli öneri ve tedbirleri ...

DEVAMI
İzmir İş Sağlığı Hizmetleri

İzmir İş Sağlığı Hizmetleri

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini kapsayan iş sağlığı hizmetleri, çalışan sağlığını gözeten çalışmalar bütünüdür. Koruyucu hekimlik, portör ...

DEVAMI
İzmir İş Güvenliği Hizmetleri

İzmir İş Güvenliği Hizmetleri

İş güvenliği uzmanları tarafından verilen iş güvenliği hizmeti, firma dinamiklerine göre değişen süreçlere hâkim uzmanların sunduğu bir hizmettir.

DEVAMI
İzmir İş Güvenliği Hizmeti / Danışmanlık Hizmeti

İzmir İş Güvenliği Hizmeti / Danışmanlık Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği, bir işletmede çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak, şartları iyileştirmek ve olası riskleri ortadan kaldırarak ...

DEVAMI
İzmir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İzmir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışma ortamlarının hem daha sağlıklı hem de daha güvenli olmasını sağlayan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standart ...

DEVAMI
İzmir Genel Risk Analizi / Değerlendirme

İzmir Genel Risk Analizi / Değerlendirme

Genel risk analizi ve değerlendirme, işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerin tespit edilmesini ...

DEVAMI
İzmir Acil Durum Planı Hazırlanması

İzmir Acil Durum Planı Hazırlanması

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 maddesinde işletmelerde çalışma ortamında ortaya çıkabilecek acil durumlar için yapılması gereken çalışmalar ...

DEVAMI
İş Yerinde Risk Analizi Neden Yapılır?

İş Yerinde Risk Analizi Neden Yapılır?

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının düzenlemiş olduğu iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yönetmelikler ile belirlenen koşullar çerçevesinde risk analizi artık küçük ya da büyük bütün işletmeler için zorunlu hale gelmiştir.

DEVAMI
İş Başı Eğitimi Nedir?

İş Başı Eğitimi Nedir?

İş başı eğitimi, diğer bir adı ile oryantasyon, özellikle sanayi kuruluşlarında yaşanan iş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi amacı ile dünya genelinde uygulanan ve sonuçları son derece başarılı olan eğitim programlarıdır.

DEVAMI
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği İSO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile standart hale getirilmiş ...

DEVAMI
Acil Durum Planı Hazırlama

Acil Durum Planı Hazırlama

Her iş yeri ve çalışma ortamı az veya çok birtakım riskleri barındırır. Yangın, su baskını veya patlama bunlardan sadece bir kaçı. Acil durum planı ...

DEVAMI
Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

Özellikle kalabalık iş yerleri mesleki hastalıkların oldukça sık görüldüğü yerlerdir.

DEVAMI
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Danışmanlık

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Danışmanlık

Sürdürülebilir yaşam için gerekli olan her şey bir yerden bir yere nakil edilmek zorundadır. Elbette bu nakillerde tehlikeli maddelerin taşınması da gerekebiliyor.

DEVAMI
Okul Sağlığı Hizmetleri Nedir?

Okul Sağlığı Hizmetleri Nedir?

İnsanların toplu şekilde yaşadıkları tüm alanlar aynı zamanda mikrop ve bakteriler için çok hızlı yayılma bölgeleridir.

DEVAMI
Acil Eylem Planı Nasıl Yapılır

Acil Eylem Planı Nasıl Yapılır

Tüm işletmeler her zaman belirli oranlarda birtakım riskler taşırlar. İşte bu riskleri ortadan kaldırmak ve tüm senaryoları değerlendirmek için geliştirilen ...

DEVAMI
Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

Mobil Sağlık Hizmetleri Nedir?

Özellikle çalışma koşullarında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri artık dönemsel olarak iş yerlerinde taramalar yapabiliyor.

DEVAMI
Risk Analizi Değerlendirmesi Nedir?

Risk Analizi Değerlendirmesi Nedir?

En tehlikesiz görülen işyeri bile çalışanlar açısından az da olsa bazı riskler barındırır.

DEVAMI
Koruyucu Hekimlik Nedir?

Koruyucu Hekimlik Nedir?

Bir hastalığa yakalanmadan önce, o hastalığa karşı tedbirler alınması ortaya çıkacak iş gücü kaybının önüne geçebilecek en önemli unsurdur.

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık

Maalesef her yıl dünyada 2,5 milyondan fazla insan çalışma koşullarında iş kazaları veya mesleki hastalıklara yakalanarak hayatını kaybediyor.

DEVAMI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

Üretim ve hizmet sektörlerinin tüketiciye ulaşmaları elbette kolay olmuyor. Bunun için zorlu ve tehlikeli bir süreç gerekiyor.

DEVAMI
İSG Dış Denetimi

İSG Dış Denetimi

Bilindiği üzere yürürlükte bulunan kanunlar işyerlerini çalışanlar açısından daha güvenli hale getirmek için emredici hükümlerle işletmelerden belirli kurallara uymasını istemektedir.

DEVAMI
İSG Danışmanlığı

İSG Danışmanlığı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma şartlarını düzenleyen birçok yasa bulunuyor. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği yasası ...

DEVAMI
İşyeri Hekimliği Hizmeti Nedir?

İşyeri Hekimliği Hizmeti Nedir?

Çalışanları mesleki hastalıklardan ve iş kazalarından korunmak üzere; işletmelerin yasal bakımdan alması gereken işyeri hekimliği hizmeti nedir?

DEVAMI
İSG Nedir Ne İş Yapar?

İSG Nedir Ne İş Yapar?

iş kazaları neticesinde meydana gelen ölümler maalesef ülkemizde de sıklıkla yaşanıyor işte bu kazaların önüne geçmek için yasal olarak alınan tedbirlerden İSG nedir ne iş yapar?

DEVAMI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Çalışma yaşamı hizmet sektöründen, en ağır endüstriyel üretime kadar çeşitli riskleri barındırıyor.

DEVAMI
İş Yeri Hekimi Hangi Görevleri Yapar?

İş Yeri Hekimi Hangi Görevleri Yapar?

Yasal dayanağını 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan alan iş yeri hekiminin yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik aslında işverenin rolünü açıkça beyan ediyor.

DEVAMI
Osgb Firmaları Hangi Hizmetleri Sunar?

Osgb Firmaları Hangi Hizmetleri Sunar?

Üretimden tüketime uzanan zincirin hiç kuşkusuz en önemli halkası çalışanlardır. Çalışma yaşamına getirilen disiplin içerisinde son derece önemli görevleri bulunan osgb firmaları ...

DEVAMI
OSGB Hizmetleri

OSGB Hizmetleri

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) çalışma koşullarına disiplin kazandırmak üzere getirilmiş yasal düzenlemelerdir.

DEVAMI
İzmir OSGB firmaları

İzmir OSGB firmaları

Bilindiği gibi Ege Bölgesi'nde sanayileşme bakımından özel bir yere sahip İzmir ilimiz yoğun bir çalışma temposu içerisinde yoluna devam ediyor.

DEVAMI
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Ürün veya hizmet arzında her zaman bir takım riskler mutlaka bulunur. Dolayısıyla tehlikeli maddelerle çalışma zorunluluğu bulunan sektörlerin tehlikeli madde faaliyet belgesi alması ve denetime açık bir faaliyet yürütmesi yasalar çerçevesinde zorunlu bir uygulamadır.

DEVAMI
Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği

Kişisel verilerin korunması yönetmeliği 2016 yılının Nisan ayında yayınlanan bir kanunla resmileştirilmiş olup, özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla toplumun uyması gereken kurallar arasına dahil edilmiştir.

DEVAMI
İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Topluma çok daha iyi ürün veya hizmetler sunabilmek ve bunu rekabet koşullarında gerçekleştirmek çok kolay bir iş olmasa gerek. İşte bu noktada insan ...

DEVAMI
Risk Yönetimi İle Güvenli İşyeri

Risk Yönetimi İle Güvenli İşyeri

Kanunlarımız işçi çalıştıran bütün işletmeleri risk gurubunda kabul eder ve bu riskleri ekarte ederek kontrol altında tutabilmek için risk yönetimi uygulamasını işletmeler açısından zorunlu tutar.

DEVAMI
Osgb Sağlık Raporu

Osgb Sağlık Raporu

Endüstriyel sanayiden turizme kadar çok geniş bir yelpazede süregelen çalışma yaşamı elbette modern ölçülerde yürütülmek zorundadır.

DEVAMI
Portör Muayenesi Zorunlu Mu?

Portör Muayenesi Zorunlu Mu?

Portör muayenesi gıda ile alakalı olarak üretim yapılan veya hizmet verilen işyerlerinde çalışan personelin hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerini içermektedir.

DEVAMI
Patlamadan Korunma Dokümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan Korunma Dokümanı Geçerlilik Süresi

Patlamadan korunma dokümanı yapılan işin niteliklerine bağlı olarak, çalışılan yerde patlama ihtimali olan işletmeler tarafından hazırlanması gereklidir.

DEVAMI
İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

2012 yılında yürürlüğe konan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapılan bir işle ilgili kısa ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek her çeşit sağlık sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaları içerir.

DEVAMI
İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım Eğitimleri

İlk yardım eğitimi işyerlerinde çalışan en az ilkokul mezunu personellere verilen bir eğitim olup, eğitimin konusu, meydana gelebilecek herhangi bir kaza ...

DEVAMI
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları A, B ve C sınıfı belgelere sahip ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kişilerdir. 6331 sayılı iş kanununun 38. Maddesine göre 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran her işyeri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmakla yükümlüdür.

DEVAMI
Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 15.05.2013/ 28648 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik gereğince, tüm işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerekli kılınmıştır.

DEVAMI
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

ISO 27001 danışmanlığı ciddi emek ve önemli maddi yatırımlarla elde edilen bilginin, korunabilmesi ile ilgili eğitimleri kapsamaktadır.

DEVAMI
Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?

Üniversitelerin dört yıllık fakültelerinden mezun olanalar Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet ve inancı kötüye kullanma gibi suçlardan hürriyeti bağlayıcı bir ceza almayanlar ...

DEVAMI
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut şartların iyileştirilmesi için işverene ve çalışanlara ...

DEVAMI
İş Güvenliği Uzmanlık Sınavında Belge Alma Süreci

İş Güvenliği Uzmanlık Sınavında Belge Alma Süreci

Uzmanlık sınavında başarılı olanlar uzmanlık belgesi talep başvurularını eğitime katıldıkları kuruma yapar.

DEVAMI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Bir işletmenin iş güvenliği mevzuatına uygunluğunu kontrol ederek tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili birimlere bildirip ortadan kaldırılmasını sağlayan kişiler iş güvenliği uzmanlarıdır.

DEVAMI
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD)

Tehlikeli madde güvenliği danışmanı ya da kısaca TMGD, tehlikeli madde taşımacılığında uluslararası sözleşmelere uygunluğu işveren sorumluluğunda denetleyen, işletmeye öneriler ...

DEVAMI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Modern yaşam kuralları çalışma hayatına pek çok düzenlemeler getiriyor. Bunlardan biride 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çerçevesinde iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik geliştirecek ...

DEVAMI
Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

İşçi çalıştıran her firma çalışanlarını iş kazalarına ve mesleki hastalıklara karşı korunmak zorundadır. Bu kapsamda yasaların tarif ettiği şekilde bir acil ...

DEVAMI
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İşyeri koşullarında meydana gelen kazaları önlemek amacıyla geliştirilen İSG (İş sağlığı ve güvenliği) standartları kapsamında çalışanların korunmasına amaçlayan iş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

Hangi sektör olursa olsun işçi çalıştıran her firma iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıdır.

DEVAMI
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

Bir toplumun sağlığı o topluma hizmet veya mal üreten sektörlerde çalışanların sağlığı ile doğrudan orantılıdır. Bu çerçevede yasal zemine oturtulan OSGB (ortak sağlık güvenlik birimi) kavramı...

DEVAMI
ISO 27001 DANIŞMANLIĞI

ISO 27001 DANIŞMANLIĞI

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı bilgilerin korunmasını sağlamakta, yasa dışı yollar ile erişimi kısıtlamakta ve güvenlik kontrollerini ...

DEVAMI
ARABULUCULUK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI

ARABULUCULUK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün değişen dünyada ihtiyaçlar ve taleplerde artış görülmeye başlanmıştır. Bu ihtiyaç ve talepler de sorunları beraberinde getirmektedir.

DEVAMI
İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Her geçen gün ilerleyen teknoloji ile birlikte iş hayatında da ciddi oranda değişiklik görülmeye başlanmıştır. Çalışan sayısını her geçen gün arttıran ...

DEVAMI
Koruyucu Hekimlik

Koruyucu Hekimlik

Son yıllarda önemini çok daha fazla hissetmeye başladığımız koruyucu hekimlik hizmetleri adından da anlaşıldığı gibi hastalıklara maruz kalmadan önce bireylerin sağlık durumunu kontrol altında tutan sistematiğe verilen isimdir.

DEVAMI
Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Birçoğumuz laboratuvar hizmetlerini sadece hastanelerde birtakım rahatsızlıkların tespitinde kullanıldığını düşünürüz.

DEVAMI
KVKK Yükümlülüğü

KVKK Yükümlülüğü

Olası para cezalarının ve İşçi Tazminatlarının önüne geçebilmek için KVKK yükümlülüklerini yerine getirmenizde yardımcı olmamız için iletişime geçiniz.

DEVAMI
KVKK Sistem Danışmanlığı

KVKK Sistem Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı olarak gerekli hizmetleri alarak kurum, kuruluş, şirket ya da birey olarak verileri korumak mümkün.

DEVAMI
Acil Durum Planı Hazırlanması

Acil Durum Planı Hazırlanması

Çalışma koşulları aslında birçok  tehlikeyi içerisinde barındırıyor ve maalesef işyeri kazaları neticesinde her yıl birçok insan hayatını kaybediyor.

DEVAMI
Mobil Sağlık Hizmetlerinin Kapsamları

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Kapsamları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönetmeliğinden de bilindiği üzere iş yerlerinde belli periyodik aralıklar ile çalışanların sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

DEVAMI
İSG Eğitimleri İle Profesyonel Çalışma Yaşamı

İSG Eğitimleri İle Profesyonel Çalışma Yaşamı

İSG eğitimleri nitelikli ve güncel bir eğitim ile işletmelerin hiçbir risk almadan ilerlemesine önemli derecede katkılar sağlıyor.

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri Ayda Kaç Kez Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolleri Ayda Kaç Kez Yapılır?

OSGB firmaları tarafından sağlanan bu tarz hizmetler yerine getirilirken işletmenin alacağı hizmet süresi veya sıklığı bu sorunun diğer detaylarını oluşturuyor.

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışma koşullarının çok daha güvenli hale getirilmesini hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi ...

DEVAMI
Okul Sağlığı Hizmetleri

Okul Sağlığı Hizmetleri

Tüm gün okullarda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim saatleri içinde hastalanması ya da devam eden hastalıklarına yönelik anlık müdahale etme gibi durumlarda, bir hayli sıkıntı veren olaylar yaşanmaktadır.

DEVAMI
İş Kazası Nedir, Nedenleri Nelerdir?

İş Kazası Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde iş kazaları eskiye nazaran daha az meydana geliyor olsa da, sonucunda sakatlık ve ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmeye devam etmektedir.

DEVAMI
Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

Dünya genelinde her gün ortalama 6.027 insan iş kazaları ve meslek hastalıklarından hayatını kaybediyor ve bilinenin aksine bu kayıpların çok büyük bölümü meslek hastaliklarindan kaynaklanıyor.

DEVAMI
Genel Risk Analizi Yaptırmazsam Ne Olur?

Genel Risk Analizi Yaptırmazsam Ne Olur?

Uluslararası normlara göre bir iş yerinde çalışma ortamının her yönüyle güvenliğini sağlamak 1. derecede işletme sahibinin sorumluluğundadır.

DEVAMI
OSGB Sisteminde Müfettiş Denetimi Nasıl Yapılıyor?

OSGB Sisteminde Müfettiş Denetimi Nasıl Yapılıyor?

İşyeri çalışma koşullarında gerçekleşen kaza ve mesleki hastalıkları önlemek için geliştirilen OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) sistemi çağın gerekliliklerine uygun olarak yürütülen bir çalışma ortamının sağlanmasını amaçlıyor.

DEVAMI
İSG Eğitimleri Neden Gereklidir?

İSG Eğitimleri Neden Gereklidir?

OSGB standartlarının belirli bir yasal çerçevede sistematik içerisine oturtulduğu ve bu konseptte verilen isg eğitimlerin firma açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğudur.

DEVAMI
OSGB Çerçevesinde İşyeri Hekimi Rapor Verebilir Mi?

OSGB Çerçevesinde İşyeri Hekimi Rapor Verebilir Mi?

OSGB firmaları tarafından sağlanabilen iş yeri hekimi rapor verebilir mi? Sorularının sıkça sorulması nedeniyle bu konu hakkında yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılabilmesi için kısa bir açıklamada bulunalım.

DEVAMI
İş Güvenliği Hizmetleri Neleri Kapsar?

İş Güvenliği Hizmetleri Neleri Kapsar?

Çağdaş ve modern dünya artık çalışma koşullarında iş kazalarını önlemeye ve işletmelerin bu yapıya uygun şekilde dizayn edilmelerini zorunlu kılıyor.

DEVAMI
OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği temel alınarak oluşturulan Ortak Sağlık Güvenliği Birimi (OSGB), son yasal düzenlemeler ile birlikte bir işletmede bir işçi çalışıyor olsa dahi bu işletmenin sanayi...

DEVAMI
Genel Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Genel Risk Analizi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Günümüzde çalışma koşulları, evrensel kurallar çerçevesinde, üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu çerçevede yasalara göre tehlikeli olduğu öngörülen ...

DEVAMI
İş Yeri Hekimi Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

İş Yeri Hekimi Firmalar Açısından Neden Önemlidir?

Yasal bakımdan işyeri hekimi uygulamasının zorunlu olmasının dışında başta tüketici olmak üzere kendi çalışanları nezdinde yaptığı işe gösterdiği titizliği ifade eden bu uygulama firmanın ciddiyetinin anlaşılmasını sağlıyor.

DEVAMI
Patlamadan Korunma Dökümanı Neden Önemli?

Patlamadan Korunma Dökümanı Neden Önemli?

Çağdaş çalışma koşulları artık hiçbir hataya yer bırakmayacak şekilde Dizayn edilmek zorunda. Bu çerçevede İşletmelerin Hazırlamak zorunda olduğu Patlamadan korunma dokümanı firmalar açısından hayati önem taşımaktadır.

DEVAMI
Portör Muayenesi Nedir?

Portör Muayenesi Nedir?

Öncelikle toplum sağlığının korunmasını hedefleyen pek çok yasa aynı zamanda topluma hizmet veya mal üreten sektör çalışanlarının da sağlıklı olmalarını zorunlu tutuyor. Dolayısıyla portör muayeneleri bir noktada...

DEVAMI
İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği sahasında işinin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren APAK OSGB İş Sağlığı başlığı altında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile...

DEVAMI
İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

APAK OSGB İş Güvenliği Hizmeti içerisinde acil durum planı hazırlanması, mevzuatın gereği olan uzmanlık hizmetleri, genel risk analizi değerlendirme hizmetlerini organize etmekte ve başarı ile yürütmektedir.

DEVAMI
IZTO işbirIiğiyle ISO 45001 Eğitimi

IZTO işbirIiğiyle ISO 45001 Eğitimi

İzmir Ticaret Odası olarak, Apak Özel Sağlık Bilgisayar Özel Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Şti (APAK OSGB) ve Proks Belgelendirme Ltd. Şti. işbirliğinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi düzenlenecektir.

DEVAMI
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Bilindiği gibi tehlikeli maddelerin nakil işlemleri sırasında bir takım yasal zorunlulukların yerine getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla OSGB ...

DEVAMI
İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Ülkemizde yürürlükte bulunan yasalar uyarınca işletmelerin işyeri hekimliği uygulaması İSG ve OSGB yönetmelikleri gereği zorunlu bir uygulamadır.

DEVAMI
Küçük ve Orta Boyutlu sanayinin geleceğinde ISO 45001 standardı

Küçük ve Orta Boyutlu sanayinin geleceğinde ISO 45001 standardı

Küçük ve orta boyutlu sanayi şirketlerin uymayı taahhüt ettiği diğer kalite standartları (ISO 9001, ISO 14001 vb.) ile birlikte ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulamaya konması, şirket itibarını ve seçilebilirliğini son derece olumlu etkiliyor.

DEVAMI
İş Yerine Yönelik Eğitimler

İş Yerine Yönelik Eğitimler

Çağın gerekliliklerine uygun olarak gelişen endüstriyel sanayi atılımları insan odaklı sağlıklı çalışma prensiplerinin dikkatli bir şekilde ele alınmasını gerektiriyor.

DEVAMI
Genel Risk Analizi Değerlendirme

Genel Risk Analizi Değerlendirme

Günümüzün modern koşulları artık hiçbir bir alanda hatayı kabullenmiyor. Dolayısıyla her sektörün kendi kriterleri çerçevesinde hareket etmesini sağlayan ...

DEVAMI
"ISO 45001’in gelişi ile OHSAS 18001 tarih olacak" Peki buna hazır mısınız?

"ISO 45001’in gelişi ile OHSAS 18001 tarih olacak" Peki buna hazır mısınız?

Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı ISO 45001, Mart 2018 yayınlanacak. Bu yeni standard, kuruluşunuzun çalışanlarına güvenilir ve ...

DEVAMI
Acil Durum Eğitimleri

Acil Durum Eğitimleri

Bir iş yeri açısından hiçbir zaman arzulanmayan durumların başında insan yaşamının tehlikeye girdiği kazalar ve meslek hastalıkları neticesinde gelişen ...

DEVAMI
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

Günümüzün çalışma koşulları işletme sahiplerine, güvenli bir üretimi sağlayacak çalışma alanı oluşturması bakımından büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu çerçevede patlamadan korunma dokümanı olarak bilinen uygulama...

DEVAMI
Ergonomi Eğitimi İle Doğru Çalışma Prensipleri Çalışanlara Aktarılıyor

Ergonomi Eğitimi İle Doğru Çalışma Prensipleri Çalışanlara Aktarılıyor

Kısaca çalışma yasası anlamına gelen ergonomi herhangi bir sektörde çalışanların sağlık sorunları ile ilgili algoritmaların geliştirilmesini ve bu sayede ...

DEVAMI
İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İnsan hayatının söz konusu olduğu her çalışma sistemi, eğitimli bir yapının varlığını zorunlu kılar. Bu bağlamda ilk yardım eğitimi ile çalışma ortamında gelişebilecek her türlü riskin hesaplanması işletmeler bakımından hayati bir öneme sahiptir.

DEVAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

DEVAMI
Makinelerden Kaynaklı Mekanik Riskler

Makinelerden Kaynaklı Mekanik Riskler

Çalışma ortamında bulunan makineler gerekli koruyucu önlemler alınmadığında çalışanların yaralanmasına, sakat kalmasına, hatta ölümüne dahi sebep olabilmektedirler.

DEVAMI
Sermayenizi Güvenle Taşıyın...

Sermayenizi Güvenle Taşıyın...

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizden faydalanarak siz de taşınan emtialarınızın, daha güvenli, hangi taşıma sistemi ile nasıl taşınacağını bilin. Güvenli taşımanın gerektirdiği yükümlülükleri kolaylıkla yerine getirebilmeniz ...

DEVAMI