ISO 27001 Danışmanlığı

ISO 27001 Danışmanlığı
Apak OSGB

ISO 27001 Danışmanlığı

ISO 27001: BİLGİ GÜVENLİĞİ
Temel olarak bilgi güvenliği; süreç içinde elde edilen veya oluşturulan bilginin korunması, gizliliğinin sağlanması, bütünlük ve kullanılabilirliğinin devam ettirilmesidir.

Bilgi, diğer tüm edinimlerden farklı olarak, çok ciddi emek, yatırım ve zaman harcanarak elde edilebilmektedir.
Günümüz iş yaşantısında ise bilgi, en önemli temel haline geldi. Müşteri bilgileri, muhasebe kayıtları, prosesler ile ilgili bilgiler, ticari bilgiler ve çok daha fazlası her an üretiliyor ve şirket bünyesinde tutuluyor.

Doğal olarak bu kadar çoğalan ve kritikleşen bilginin, hem kötü niyetli kişi/kuruluşlardan korunması hem de her an kullanılabilir halde tutulması giderek zorlaşıyor. Bu tehdit, giderek globalleşen günümüz dünyasında sadece yerelden değil tüm dünyadan gelebiliyor. 

Her gün daha zorlaşan rekabet şartları, kimi kişi ve/veya kuruluşları, ne yazık ki ya bilgi hırsızlığına ya da rakip bilgilerini kullanılamaz hale getirmeye itiyor.
Nedeni her ne olursa olsun bilgiyi, diğer değerlerden ayırmak ve çok iyi korumak kaçınılmaz hale geliyor.

ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi, işletmelerin bilgilerini korumak için atacağı en önemli ve en verimli adım olarak karşımıza çıkıyor. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini kapsayan bir yönetim sistemi olarak tarif ediliyor. 

ISO27001, işletmenin kendisine ait bilgileri koruma ve sürekli kullanılır halde tutma adına oluşturması gereken kurumsal yapıyı, takip etmesi gereken politika ve planları hazırlamasını, doğru ve eksiksiz şekilde uygulamasını, uygulamayı kimin nasıl ve ne zaman yapacağını somutlaştıran prosedür ve prosesleri belirlemeyi, kaynak yaratmayı ve kullanmayı, yapılan işlemelerin kontrollerini yaparak gereken noktalarda iyileştirmeleri yapmayı içeriyor.

ISO 27001 sistemi, sisteme sahip işletmeler yanında, ticari ilişki içinde olunan partnerler için de önemli bir kavram. Partner seçimlerinde ISO 27001 sistem varlığı ve sistemin işletim sonuçları, karar mekanizmasını kesinlikle etkiliyor. Kurumsal saygınlık, rekabet avantajı ve iş sürekliliğinin sağlanması açısından önemli kazanımlar sağlıyor.

ISO 27001 sayesinde işletmeler iş risklerini minimize edebilirken, gereksiz iş yükü ve bunun maliyetlerinden korunabiliyor, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı çalışabiliyorlar.

Apak Akademi günümüz iş yaşantısının hemen tüm gerekliliklerinde olduğu gibi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumunda da güvenilir çözüm ortağınız olmaya hazırdır.

Apak Akademi'ye Git