Şubat-2024

KVKK Danışmanlık Firması - KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK Danışmanlık Firması - KVKK Uyum Danışmanlığı

Teknolojinin hızla geliştiği günümüz internet çağında alışverişler artık yüz-yüze değil internet ortamında yapılıyor. Müşteri ve satıcı birbirini görmeden ...

DEVAMI
İzmir İşyerine Yönelik Eğitimler

İzmir İşyerine Yönelik Eğitimler

Temel eğitimler yanında ofis ve üretim çalışanlarına ortamla ve işi ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ...

DEVAMI
İzmir İlk Yardım Eğitimi

İzmir İlk Yardım Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işletmelerde temel ilk yardım eğitiminin alınması zorunlu kılınmıştır. İlk yardım eğitimi APAK OSGB ...

DEVAMI
İzmir Ergonomi Eğitimi

İzmir Ergonomi Eğitimi

Çalışma ortamının çalışanlarla daha uyumlu hale gelmesi için yapılan iyileştirme ve çalışmalar bütünü olan ergonomi, bireylerin çevre ile uyumu olup ...

DEVAMI
İzmir Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İzmir Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanlara ve bu eğitimi almak isteyenlere iş yeri hekimi tarafından verilen bir eğitimdir. Genel konular, sağlık ...

DEVAMI
İzmir Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İzmir Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

İşyeri hekimi ile birlikte çalışan diğer sağlık personeli (DSP), çalışan sayısı 10 ve üzeri ÇOK TEHLİKELİ SINIFTAKİ işyerlerinde görev alan ve Çalışma ve ...

DEVAMI
İzmir İşyeri Hekimliği

İzmir İşyeri Hekimliği

İşyerlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için çalışanların sağlık taramalarını yapmakla görevli olan kimseler işyeri hekimleridir. Çalışanların meslek ...

DEVAMI
İzmir Laboratuvar Hizmetleri

İzmir Laboratuvar Hizmetleri

Yetkili bir kuruluş olan APAK OSGB, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanlara yaptığı tetkik ve tahlillerle çalışan sağlığının yapacağı ...

DEVAMI
İzmir Portör Muayeneleri

İzmir Portör Muayeneleri

Portör muayenesi, gıda sektöründe çalışanların gıdalardan bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığını kontrol etmek amacı ile yapılan testlerdir.

DEVAMI
İzmir Koruyucu Hekimlik

İzmir Koruyucu Hekimlik

İşletmelerde “koruyucu hekimlik” kimlikleri ile çalışan işyeri hekimleri, çalışan sağlığının korunması için hizmet sunan hekimlerdir. APAK OSGB bünyesinde ...

DEVAMI